Naturreservat

Kulfors

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Kulfors naturreservat får du själv söka din väg genom de ganska blöta, lövrika granskogarna. I skogarna trivs flera skyddsvärda arter som är beroende av gamla naturskogar, till exempel violettgrå tagellav och stor aspticka.

Var beredd på att ett besök kan innebära att du måste gå en till tre kilometer innan du når fram till reservatet. Skogsbilvägarna norr om reservatet är ofta avstängda med bommar.

I och kring reservatet är terrängen relativt flack reservatet är därför relativt lättillgängligt med skidor på vårvinterns skare, även fast vägarna inte plogas. Om du vandrar, åker skidor eller skoter på Tvåälvsleden mellan Vindeln och Granö passerar du söder om reservatet efter ungefär halva sträckan.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 km väster om Vindelns samhälle.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner