Naturreservat

Häggsjö-Bergmyran

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Trots att reservatet inte är så stort ges här möjlighet att uppleva flera av det boreala skogslandskapets typiska skogsmiljöer. På sluttningen i västra delen av reservatet hittar du en brandpräglad talldominerad skog med gott om kolnade stubbar och brandljud. Inslaget av gran ökar söderut. Kring bäcken i öster växer gransumpskog.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 40 kilometer sydost om Åsele.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner