Naturreservat

Grössjön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Grössjön ger gammelskog och myrar vildmarkskänsla alldeles i närheten av stan. Det finns flera markerade stigar i området. Grössjön runt är en fyra kilometer lång blåmarkerad stig runt hela området. I sjön häckar bland annat svarthakedopping, grönbena och sångsvan.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 238 hekta

Kommun: Umeå

Skyddsform: Kommunalt naturreservat

Vägbeskrivning

Följ Holmsundsvägen 2,8 kilometer från Strömpilen. Sväng av vänster och fortsätt 800 meter upp till parkeringsplatsen.

Du kan också följa Täfteåvägen förbi Tomtebo och svänga av mot Yttertavle. Efter 1 kilometer, ta höger på en liten väg. Parkera vid stentippen och gå vidare till dammarna där en markerad stig börjar.

Förordningar

Välkommen att besöka Grössjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på något annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevamde svampar och insekter.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta mer än ett dygn och då enbart på särskilt anvisade platser.
 • medvetet störa djurlivet.
 • Framföra cykel.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark eller snötäckt mark.
 • Utöva kommersiell besöksverksamhet.
 • Anordna orienteringstävlingar där mer än 50 deltagare har banor som berör området öster om Rödmossamyran.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner