Naturreservat

Gärdefjärden

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gärdefjärden är en rik fågelsjö, omgiven av ett av Västerbottens finaste odlingslandskap. I reservatet finns stigar, rastplatser, grillplats, utkiksplats och en rullstols- och barnvagnsvänlig ramp.

Beträdnadsförbud utanför markerade stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 maj (område A) och 1 april–15 juli (område B). Markerade stigar, fågeltorn och plattformar får användas även under dessa tider.

Karta över områdena med beträdnadsförbud

Relaterade evenemang

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Bildat: 1972, 2017

Storlek: 375 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Vägbeskrivning

Reservatet ligger i anslutning till Lövånger något öster om E4:an. Entrén nås via kyrkstaden och soldattorpet i Lövånger.

Förordningar

Välkommen att besöka Gärdefjärden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Under tiden 1 april–15 maj vistas inom område A Pdf, 1.7 MB. med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde, på stigen över Långängena mellan Lövånger och Gärde och i samband med jord- och skogsbruk.

 • Under tiden 1 april–15 juli vistas inom område B Pdf, 1.7 MB. med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde och i samband med skötsel och tillsyn av betande djur.

 • Störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.

 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för bruk av hund i samband med jakt.

 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg med undantagmark för uttransport av fällt vilt, skoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark samt att använda jord- och skogsbruksmaskiner.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner