Naturreservat

Gammplatsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gammplatsens naturreservat ligger på en udde alldeles i närheten av Lycksele tätort. En stig tar dig genom skogen där det växer imponerande stora tallar. Vissa av dem är 400 till 500 år gamla.

Skogen översvämmas med jämna mellanrum och blir på så sätt näringsrik. Sådana tallskogar är mycket ovanliga. Nästan 500 olika insektsarter har hittats i reservatet. Det näringsrika området betades av djur under 1800-talet vilket säkert har bidragit till den ovanligt rika faunan.

På Gammplatsen finns också Skogsmuseet, hembygdsområde, sameviste, kulturbotanisk trädgård och ett fornlämningsområde.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1 kilometer från Lycksele centrum vid Umeälven.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner