Naturreservat

Flatberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Flatbergets naturreservat är ett stort naturlandskap som består av tre berg, Flatberget, Mossaberget och den något lägre Sörhobben med omgivande våtmarker.

Här växer granskogar som är allt ifrån grova och högresta med mattor av örtvegetation på marken till lågvuxna och klena på magra marker. Granskogen är gammal och ofta prydd med långa sjok av hänglavar.

Flatberget ligger i det så kallade Stöttingfjällsområdet och det finns flera stora naturreservat med skog och myr i närheten. Reservatet nås enklast via den skogsbilväg som genomkorsar området och som går via Åttonträsk eller Kroksjö/Myrträsk.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 40 kilometer västsydväst om Lycksele.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner