Naturreservat

Dyngstomberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gamla naturskogar växer på de tre bergen Dyngstomberget, Blåbärsberget och Trollberget. Från skogsbilvägen i nordväst går en stig in till Trolltjärnen och vidare till en annan skogsbilväg. Runt Trolltjärnen finns myrar och sumpskogar. De äldsta tallarna på sluttningarna är 200-250 år.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km sydost om Örträsk. Området ligger längs vägen på östra sidan Öreälven mot Näsland. Vägar gränsar till och går in i reservatet så du kan lätt komma nära.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen