Naturreservat

Degerö Stormyr

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Från Flakastugan, som hör till Kulbäckslidens försökspark, går en anlagd cykelstig ut till myren. Där cykelstigen kommer fram till myren finns en liten rastkoja. En lång spång går sen rakt ut på myren. Myren omges av riktig gammelskog med flera hundra år gamla tallar och granar. På en myrholme finns den mycket sällsynta laven ringlav.

Området är även tillgängligt vintertid eftersom vägen i stort sett alltid plogas. Passa på att göra en tur med skidor över det öppna myrlandskapet. På vintern når du reservatet från Flakastugan eller från vägen mot Stor-Kåtatjärn.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 9 km västsydväst om Vindeln.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen