Naturreservat

Brattiken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Brattikens naturreservat är ett sammanhängande naturlandskap med både fattiga och rika fjällnära gran- och björkskogar, ostörda myrkomplex och lågfjällsmiljöer. Mitt i reservatet ligger lågfjället Brattiken, vars utmärkande topp syns på mycket långt håll.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 6 km söder om Forsmark. Mellan Brattikens sydostbranter och Fjällmyran går en väg i nordost-sydostlig riktning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner