Naturreservat

Ängsbacka

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ängsbacka är en del av ett större område med flera skyddade områden. Många fågelarter trivs i dessa stora arealer med produktiva lövskogar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 90 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Ängsbackas västra del utgör en del av Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.

Vägbeskrivning

Kör Norra Obbolavägen från Umeå mot Obbola. Passera flygplatsen och sväng av mot Degernäs. Följ skyltning.

Förordningar

Välkommen att besöka Ängsbacka. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande eller födosökande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på befintlig skoterled.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner