Ytter-Gravaberget

Gravaberget och Ytter-Gravaberget är två berg vars branta stup syns på långt håll från Öreälvens dalgång. På andra sidan är de betydligt flackare och det går lätt att följa de befintliga lederna upp till bergens toppar. Därifrån har du en magnifik utsikt över bygden. På Gravabergets topp finns en enkel stuga där du kan göra upp eld. Ett annat trevligt rastställe är vindskyddet vid Stor-Gravatjärnen.

Att göra:
  • Naturreservat