Vindelforsarna - Sevärt

Mot slutet av 1800-talet bildades kvarnföreningar och större kvarnanläggningar byggdes. År 1915 fanns i Västerbotten 15 kvarnar som drevs mer industriellt. I mjölnarbostaden bodde mjölnaren som anställdes för att driva kvarnen. I Vindelälvens naturcentrum finns mer information om älvens natur och kulturhistoria.

Att göra:
  • Kulturmiljö