Villanäs Umeälvens delta, vandringsled

Den slingrande rampen tar dig ut ut till fågeltornet genom granskog, lummig lövskog, buskmarker och över strandängar. Från tornet har du bra utblick över grunda områden och öar i Österfjärden. Fågelskådningen är bäst efter islossningen i april-juni.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 0.9 km