Klabböle kraftverk - Sevärt

År 1899 startade ett kraftverk vid Umeälven i en by som heter Klabböle nära staden Umeå. I kraftverkets byggnad fanns stora maskiner som omvandlade vattenkraft till elkraft. Här ligger Umeå Energicentrum och Klabböle kraftverksmuseum, med de gamla maskinerna.

Att göra:
  • Kulturmiljö