Trehörningstjärnen

Trehörningstjärnen är ett ganska litet naturreservat som ligger på en låg ås mellan Trehörningstjärnen och Stormyrtjärnarna. Reservatet består av ett stycke gammal tallskog. Skogen är en fin tillflyktsort för gammelskogens växter och djur.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 13 km NV om Ekträsk, intill byarna Trehörningen, Stenbäcken och Petisträsk.