Sladan

Sladans naturreservat bjuder på riktigt bra fågelskådning. Men här finns också en rik och varierad natur med hav, öar, skär, stränder, skogar, myrar och tjärnar. Reservatet omfattar Laduskäret, Sönnerstgrundet, Österstgrundet och Lillgrundudden och vattnet däromkring.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 9 km sydost om Sävar.