Skjutbaneberget

Skogar på sandmark är lätta att ta sig fram i. Det har också gjort att de avverkats i hög grad. På Skjutbaneberget kan du få uppleva äldre sandtallskog med lite påverkan från skogsbruk.

Under en vandring på Skjutbaneberget kan du hitta den eftertraktade goliatmusseronen eller någon av alla de taggsvampar som bara växer i sandtallskog, till exempel blå taggsvamp eller dropptaggsvamp.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör norrut på E 4 från Nordmaling. Tag av och följ Öreälven norrut till Torrböle. Tag av på den första gruvägen i början av byn.