Kalkstenstjärn

Upplev den ovanliga finnrosen, en art som är mycket ovanlig i Sverige. Den har sin huvudsakliga växtplats i reservatets nord-östra delar på frisk tallskog av lågörtstyp.

Området är relativt litet och består främst av barrskog och igenväxande odlingsmark. I nordväst finns en liten våtmark med en sedan länge nedlagd torvtäkt.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 2 km norr om Furunäs i stadsdelen Ursviken och 10 km öster om Skellefteå.