Isälvsleden

Isälvsleden sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele. Vandra eller cykla mountainbike efter leden som går uppe på en mäktig åsrygg.

Isälvsleden passerar genom naturreservaten Kammen, Djupvik och Hjukenåsarna. Ledens passerar även Natura 2000-området Valfrid Paulsson-reservatet.

Förvaltning och underhåll av Isälvsleden sköts av Friluftsfrämjandet i Vindeln.

Att göra:
  • Vandring2
Längd: 60.0 km