Innerviksfjärdarna

Innerviksfjärdarna är grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp. Fågeltorn finns vid Södra Innerviksfjärden, öster om parkeringen och vid Åvikskärret, nordväst om parkeringen. Öberget ger en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 15 april–15 augusti

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 15 april–15 augusti i delar av reservatet. Fågeltorn får användas även under denna tid.

Karta över områden med beträdandsförbud

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 7 km söder om Skellefteå, intill E4.