Fatmomakke kulturreservat - Sevärt

Fatmomakke kyrkstad etablerades i slutet av 1700-talet. Här finns kåtor, stugor, bodar och en kyrka. En visningskåta hålls öppen för besökare och i en kyrkstuga finns en utställning. Övriga kåtor och stugor ägs till största delen av privatpersoner.

År 1780 reste Åseleprästen Per Rådström till fjälls för att möta samerna vid övre änden av Ransarsjön. Han fick då höra talas om samernas önskemål att uppföra ett kapell på en lämplig plats. Året därpå träffade Rådström återigen samerna på den angivna platsen, Fatmomakke.

Tillkomsten av kyrkstäderna i lappmarken hänger samman med statens lappska mission som inleddes under 1600- och 1700-talen. Staten ville knyta samerna fastare till Sverige. Man trodde det skulle bli lättare om samerna var kristna.

Kyrkstäderna kom till för att samla de avlägset boende sockenborna till kyrkohögtider. Eftersom avstånden var långa behövde man tillfälligt husrum vid besöken. Kyrkstadens kåtor och stugor fick bara användas tillfälligt vid kyrkobesöken. Övrig tid skulle kyrkstaden ligga öde.

Midsommarfirandet i Fatmomakke har gamla anor och är en stor turistattraktion.

Att göra:
  • Kulturreservat