Degerö Stormyr

Degerö-Stormyr blev domänreservat redan 1953 och ombildades till naturreservat 1997. Här har det pågått forskning och undersökningar sen tidigt 1900-tal.

Tre stora myrar bildar myrkomplexet Degerö Stormyr. Myrarna är dikade på många ställen. På holmarna ute i myrarna växer däremot äldre finare tallskog.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 9 km västsydväst om Vindeln.

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Andreas Nehlin

    SLU bedriver forskning inom området. På Kronmyran kan man beskåda alla möjliga och omöjliga manicker som samlar in data. Det ser ut som ett sci-fi-landskap!

    nästan 3 år