Björktjärnskammen

Björktjärnskammen är en tre kilometer lång ås som skapats av undervattenströmmar när inlandsisen sakta smälte och drog sig tillbaka för 10 000 år sen.

Från vägen i sydost, där åsen börjar, finns en väl upptrampad stig som följer åsen ända tills den slutar i nordväst. Efter cirka en kilometers vandring från vägen kommer du till en liten skogskoja som användes av skogsarbetare på 1950-talet.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 18 km nordost om Lycksele.