Invigning av Kårsta Elljusspår

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 8 september 2022 kl 17:00.

Bilder

Nu är det äntligen dags att inviga det 1,5 km upplysta spåret strax norr om Bergsjön i Kårsta!

Möjligheterna till en meningsfull fritid ska vara goda oavsett var i Vallentuna kommun du bor. Efterfrågan på ytor för spontana aktiviteter har ökat i hela Sverige de senaste åren, så även i Kårsta. Under 2021 utreddes frågan om ett elljusspår och nu är det äntligen klart.

Placering

Elljusspåret startar vid Bergsjöplan och går längs med vägen öster om planen, vidare till stigen som leder till Bergsjöns badplats. Strax innan stigen kommer fram till sjön svänger elljusspåret av norr ut och går längs med åsen upp till Kårstavägen, där spåret sedan svänger tillbaka till skolan och Bergsjöplan.

Närvarostyrd belysning

Elljusspåret har en modern, miljöanpassad och närvarostyrd belysning som tonas ned till en styrka av 20 procent av sin maxkapacitet när ingen rör sig i spåret. På det sättet sparas energi samt att störningen på natur- och djurlivet blir mindre än med traditionell belysning.

Invigning

Välkommen på invigning av spåret torsdagen den 8 september kl. 17.00 vid elljusspårets start, strax öster om Bergsjöplan.

Fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (C) kommer hålla tal och berätta om hur processen för elljusspåret har växt fram från idé till verklighet. Vidare kommer några av de som varit med och möjliggjort spåret vara på plats, däribland Goif Kåre och Kårstas löpargrupp.

Kategorier

  • Löpning Löpning

Kontakt

Adress

Telefon: 08-587 850 00 Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

E-postadress

Vallentuna kommun

kommun@vallentuna.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen