Wiktoria Wutkowska

mål 2021 - Att bli en sån där jobbigt aktiv friluftsmänniska som skryter på FB med fina bilder och "en enkel runda på 10 mil".