Johan Känngård

Älskar naturpromenader med matsäcksfika, gärna nära havet