Cykla banvall

Bilder

  • Banvallen i Sävsjöström
    Banvallen i Sävsjöström

Efter många år i dvala har nu våra banvallar fått nytt liv och kan trafikeras med cykel istället för tåg. På din färd mellan Lenhovda och Sävsjöström, Sävsjöström och Åseda eller Sävsjöström och Målerås har du möjlighet att passera många historiska och natursköna platser. Utmed sträckan finns ett flertal platser av speciellt intresse, där du hittar skyltar som berättar mer om just den plats du passerar. Ni hittar mer information om sträckorna under kategorin "cykling".

Åseda - Klavreström

Välkommen till en historisk resa på den gamla smalspårsjärnvägen mellan Åseda och Klavreström. Denna 16 kilometer långa cykelled är en liten del av den före detta järnvägssträckan mellan Växjö och Västervik. Järnvägsbygget inleddes från Växjö i början av 1890-talet och byggdes ut i etapper under cirka 20 år. Här cyklar du genom skog, förbi åkrar, ängar och små byar.

Lenhovda - Sävsjöström

Denna 8 kilometer långa cykelled går längs med tåglinjen där landets sista smalspåriga ångtåg gick. Persontrafiken upphörde 1963 efter bara 40 år. Sträckan utgjorde en del av Östra Värends järnväg, mellan Brittatorp och Älghult. Sträckan går genom skogen och förbi sjön Alstern, där kan man stanna och ta ett dopp vid Pinudden som ligger i anslutning till banvallen.

Sävsjöström - Målerås

Sträckan mellan Sävsjöström och Målerås är 15 kilometer och en del av den normalspåriga järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström. Sträckan invigdes 1976 och sista tåget passerade i juni 1985. Banvallen går förbi Kärngölsområdets naturreservat med 140 år gammal urskog. Du kan också göra en avstickare till Höneström, där 1700-talsbyggnader fortfarande finns bevarade.

Sävsjöström - Åseda

Den gamla smalspårsjärnvägen mellan Sävsjöström och Åseda är cirka 20 kilometer lång. Denna cykelleden är en del av den gamla normalspårsjärnvägen mellan Sävsjöström och Åseda/Nässjö.

Sträckan stod klart 1914 men kämpade med ekonomiska problem och år 1835 ställdes all trafik in. Leden går genom ett sjöriktområde med omväxlande intressant fågelliv, bland annat orr- och tjäderspel på våren och med vackra blomsterängar i den norra delen av sträckan. Järnvägsbygget inleddes från Växjö i början av 1890-talet och byggdes ut i etapper under cirka 20 år.

Kategorier

  • Cykling Cykling

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen