Att tänka på när du övernattar med husbil, husvagn eller tält i Uppvidinges härliga natur

Övernatta med husvagn eller husbil

Reser man med husvagn eller husbil så vill man stanna och övernatta på härliga platser, vilket det finns många av i vår fantastiska kommun! Det finns inga bestämmelser för hur länge man får stå på en plats men en husbil eller husvagn kan uppfattas som störande vilket inte är okej. Därmed är det klokt att inte stanna mer än en natt på samma ställe och aldrig i närheten av bostadshus utan markägares tillstånd. Du kan även välja att övernatta vid en rastplats. Då är det i regel okej att stå parkerad i 24 timmar, på helger får du stanna fram till nästa vardag. Är du osäker är det alltid bäst att övernatta på en camping vilket det finns flera att välja på i kommunen!

Tänk på att det är även förbjudet att köra med husvagn och husbil i terräng. Med terräng menas i princip all skog och mark, såsom stränder, hagar och gräsmattor. Så stanna alltid på vägarna!

Tälta i naturen

Som regel får du tälta nästintill överallt i naturen under enstaka dagar. Tänk på att inte störa boende eller markägare. Tälta aldrig inom synhåll från ett bostadshus då det kan upplevas som störande. Om ni är många med flera tält måste ni fråga markägaren om lov innan. Det beror på att flera tält riskerar att skada marken och det kan uppstå sanitära olägenheter om det är en stor grupp människor.

I våra vackra naturreservat är det inte tillåtet att tälta på andra platser än de angivna. Tänk på att alltid kolla upp innan vad som gäller i det naturreservatet du planerar att övernatta i.

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen