Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

Bilder

År 2021 är Friluftslivets år. Syftet med Friluftslivets år att upplyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. I Uppvidinge har vi många smultronställen som är värda att besöka. Med Naturkartans hjälp hoppas vi kunna inspirera och guida alla invånare och turister till ett år i friluftslivets tecken. Här nedan kan du läsa mer om vad friluftslivets år innebär.

Friluftslivets år 2021 har som mål att minst 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare. Totalt är det cirka 150 medaktörer som arrangerar aktiviteter under Friluftslivets år 2021 och kampanjnamnet Luften är fri. Aktiviteterna genomförs över hela Sverige och är öppna för alla. Se aktivitetskalendern på hemsidan för Luften är fri.

Bli inspirerad och få tips

För att bli ytterligare bli inspirerad och få tips på friluftslivsaktiviteter på vardagsbasis kan du följa instagramkontot @luftenarfri.nu eller Facebook-gruppen med namnet Luften är fri. Kontot drivs av Svenskt Friluftsliv som driver och genomför Friluftslivets år.

Ny i naturen

Friluftslivets år vänder sig särskilt till ovana friluftsutövare och nya i naturen. Om människors välbefinnande och hälsa ökar av att vistas i naturen är det viktigt att alla människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och ha tillgång till friluftsliv.

Kunskap om naturen och allemansrätten

Under Friluftslivets år 2021 kommer vi på Naturvårdsverket att fokusera på att dela med oss av kunskap om naturen och allemansrätten. Det är tack vare allemansrätten som vi kan röra oss fritt i den svenska naturen, så länge vi inte stör eller förstör. Och eftersom fler besökare medför ökat avtryck i naturen blir det extra viktigt med kunskap om hur allemansrätten fungerar i olika situationer och på olika platser. Hur kan jag bete mig i naturen? Vad får jag och vad får jag inte göra? Hur kan jag visa hänsyn till dem som äger marken, till djur och till andra besökare?

Syftet med Friluftslivets år är att:

  • Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.
  • Öka medvetenheten om friluftslivets värden.
  • Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer.

Två kortsiktiga mål som följs upp är att:

  1. 10 procent av Sveriges befolkning har varit ute mer under Friluftslivets år 2021 än tidigare.
  2. 10 procent fler artiklar med sökordet friluftsliv har publicerats i traditionella media 2021 än under 2020.

På lång sikt ska initiativet bidra till att uppnå

  • Att friluftslivet har en mer framträdande roll i samhällsdebatten.
  • Bättre fysisk och psykisk hälsa.
  • Större förståelse för natur- och kulturvärden.
  • Högre sysselsättning inom naturturism och friluftsliv.

Friluftslivet år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Naturvårdsverket finansierar och bidrar med kunskap i projektet.

Efter genomförandet ska Naturvårdsverket följa upp och utvärdera resultaten.

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen