Upplandsleden, slinga 12:2, Floranslingan

Start/Slut: Stormon, Vika, Risön

Underlag: skogsstig, spång

Service: Vindskydd Stormon, rastplatser Grillholmen, Staffansholmen och Risön. Övernattnings-stuga i Risön och Västergärdet

Vatten: i kran på en av byggnaderna vid Risön, tillgängligt maj-okt

Naturtyp: skog, myr

En vandring i Uppsala läns största naturreservat är en verklig vildmarksupplevelse. Här dominerar täta, gamla skogar omväxlande med öppna myrar och mörka skogssjöar. Tystnaden bryts bara av tranornas och sångsvanarnas trumpetande eller av orrspelets bubblande under frostiga vårmorgnar. På Upplandsledens slinga går du över myrarna på stadiga spänger, bland annat på den 500 m långa Kungaspången, och längs välmarkerade stigar. På den gamla gården Risön finns en öppen, mindre stuga där du kan övernatta. Det går också att hyra huvudbyggnad, annex eller torpet Västergärdet.

Vanliga frågor/FAQ

Att göra:
  • Vandring
Faciliteter:
  • Rundslinga
Längd: 10.5 km
Underlag:

Skogsstigar, spänger och skogsbilväg

Parkering:

Parkering finns vid Risön i norra delen och vid Stormon och Vika i södra delen av Florarnas naturreservat.

Hitta hit:

Floran ligger norr om Österbybruk och Örbyhus i norra Uppland. Om du kommer söder ifrån är Stormon närmaste startplats. Kör väg 290 eller 292 till Österbybruk. Därifrån till Film varifrån det är skyltat mot Floran och Stormon.

Norr ifrån väg 76 till Lövstabruk där det är skyltat mot Ör

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen

  • 3. Florarnaslingan 10 km

    20 okt

    För vem: För dig som vill göra en fin dagsvandring med vildmarkskänsla i Uppsala läns största naturreservat. Längd: 10 km Start/Slut: Stormon i söder eller Risön i norr Service: vindskydd vid Stormon, rastplatser vid Grillholmen, Staffansholmen och Risön. Övernattningsstuga i Risön och Västergärde Vatten: kran på en av byggnaderna vid Risön, tillgängligt maj-okt Underlag: skogsstig, spång Naturtyp: skog, myr Doftande myrar, spelande orrar och en stor dos vildmark. En vandr...