Nybylund

Vänligt, vilsamt och bedårande skönt. En promenad i Nybylund är en lisa för själen. Bland ekar och hassel vandrar du ner mot Mälarens vatten. Solen sipprar ner genom grönskan och skapar en mild och harmonisk färgskala.

Nybylund är ett område med ek- och hassellundar, ekhagar och öppna betesmarker. Stora vidkroniga ekar och knippen av hassel skapar den speciella karaktären, även om det också växer andra ädla lövträd som alm och lind.

På våren täcks marken av skira örter, på hösten trivs många svampar bland de färgsprakande löven. En markerad stig för dig genom reservatet ner till mälarviken Oxen. Nere vid stranden finns också en iordningställd rastplats.

Nybylund var förr en halvöppen löväng där man tog tillvara löv och hö till djurens vinterutfodring. Det skapade förutsättningar för en mängd arter som behöver ljus, luft och värme. Idag ser djurens betande mular till att hålla gräset nere.

Som i alla naturreservat finns det regler som är speciellt anpassade för att skydda just Nybylund. Var vänlig och respektera dessa och visa varsamhet för den vackra lunden.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering