Måsjön

Vid Måsjön som ligger bredvid Mässmyrfallet finns det en mycket fin lokal med orkidéer. Här växer bland annat den sällsynta och vackra guckuskon. Bäst blomning är i första halvan av juni. Kom ihåg att bara titta! Alla Sveriges orkidéer är fridlysta!

En kort stig går från vägen, nära östra parkeringen i Mässmyrfallets naturreservat, ner till orkidélokalen vid den vassomgärdade Måsjön.

Att göra:
  • Naturvärde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Med bil: Från Gimo kör du väg 292 mot Hargshamn, men svänger av mot Knutby efter några hundra meter. Efter 7 km kommer du till en skylt som visar att du ska svänga vänster mot Naturreservat, 5 km. Efter 2,5 km tar du av åt vänster i ett vägskäl. Skylten ”Ej obehöriga motorfordon” gäller inte besökare till Mässmyrfallet eller Måsjön. Följ vidare vägskyltning fram till besöksmålet.