Fagerön

I en skyddad innerskärgård söder om Östhammar ligger Fagerön. Här möts du av ett omväxlande landskap med strandängar där djur går på bete, karga hällmarker, frodig lövskog och mängder av blommor och fjärilar. I det grunda vattnet kryllar det av sjöfåglar.

I hundratals år har man slagit ängarna och haft djur på bete på Fagerön. Det har skapat ett landskap med mängder av arter som behöver ljus och luft för att trivas. Man har hittat över hundra ovanliga djur, växter och svampar. En av de mest sällsynta är mnemosynefjärilen, en av våra mest hotade dagfjärilar. Fjärilen behöver ett landskap som det på Fagerön, med lövlundar och gräsrika ängsmarker.

Ge dig av till Fagerön under försommaren för att njuta av den fantastiska blomsterprakten på ängarna och i lundarna. En förvånansvärt sydsvensk känsla får du i den planterade, men självföryngrande, bokskogen.

På Fagerön finns lugn och stillhet. Tänk på att vara varsam då du färdas genom området eftersom många av de ovanliga arter som lever här är känsliga för störning. I naturreservat gäller också särskilda regler, läs mer genom att klicka på länken till föreskrifterna.

Service: Parkering

Fakta

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Fagerön ligger sydöst om Östhammar.

För att komma till Fagerön svänger du av från väg 76, på en liten väg mot Sandika, 8 km söder om Östhammar. Efter 4,5 km svänger du höger där det står skyltat mot Fageröns naturreservat.