INSTÄLLD - Historisk torpvandring på Upplandsleden

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 15 augusti 2020 kl 10:00.

Bilder

När: Lördag 15 augusti kl. 10– ca 14. Var: Samling på parkeringen vid korsningen väg 76/väg 292, Harg, Östhammars kommun.

Vi går med guide utmed Upplandsleden, från Fäboda till Gisslaren, och besöker husgrunderna efter tre f.d. torp. Du ska orka gå 5 km genom skog och mark. Turen avslutas med medhavd matsäck vid sjön Gisslaren.

Anmälan: kelinge.bgd@gmail.com eller Lennart Annögård 070-2465264 senast lördag 8/8. Arrangör: Kelinge bygdegårdsförening.

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen