Floraväktarexkursion till Heby

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 24 maj 2020 kl 09:00.

Bilder

När: Söndag 24 maj kl. 9–tidigast 16 Var: Heby, samling på Vasagatan vid Biotopia i Uppsala för gemensam avfärd. Vi försöker besöka samtliga lokaler i Heby kommun för att räkna mosippa samt söka efter mosippa i två områden där den tidigare funnits men ej setts på senare år.  Anmälan:  Till Mora Aronsson genom SMS till 070-668 26 82 eller mail till mora.aronsson@habonet.net, senast den 22 maj. Ange om du kan ta egen bil. Arrangör: Upplands botaniska förening

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen