Fåglar vid Vendelsjön

Denna händelse är från det förflutna

Senaste tillfället var den 18 april 2020 kl 07:00.

Bilder

När: Lördag 18 april kl. 7
Var: Vendelsjön, samlingsplats meddelas vid anmälan
Vendelsjön en morgon i april brukar vara ett säkert kort för att få se flertalet av landets änder och en hel del andra arter som ligger i sjön, så som vadare och måsar. Havsörnar och kärrhökar patrullerar runt sjön. Lars-Erik Larsson guidar bland stort och smått.
Kostnad: 60 kr i resekostnad
Anmälan: Lars-Erik Larsson, [email protected]
eller tel. 070-750 02 03. Ange namn, mobilnummer, om du har bil och hur många lediga platser.
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

Läs mer på Upplands fågelskådares hemsida

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

[email protected]