Båtfors

Har du tänkt på att Dalälven rinner åt fel håll? Tidigare mynnade älven i Mälaren, men någon gång under senaste istiden fylldes flodfåran igen. Nu gör Dalälven en onaturlig böj öster om Avesta, ändrar riktning och letar sig istället norrut igen, ut till Gävlebukten. Istället för en strömfåra där vattnet nött sig ner under tusentals år så utgörs älvens sista sträcka på många platser av förgreningar och sjöar som omsluter holmar och uddar. Ett sådant område är Båtfors naturreservat. Skogen har under århundraden översvämmats av älven och längs stränderna står fukttåliga aspar och ståtliga ekar.

Terrängen är stenig och den gamla skogen i området är vildvuxen och svårframkomlig. Här finns inga iordninggjorda stigar. Däremot finns mängder av djur och växter att titta på för dig som är intresserad. Ta med karta och kompass eller GPS och rejäla skor om du vill gå på upptäcktsfärd i området. Vattnet i forsen är reglerat vilket gör att vattenståndet kan ändra sig mycket snabbt. Var försiktig om du ger dig ut på öarna.

I reservatet ligger Båtforstorpet som går att hyra för övernattning. OBS! Vägen ner till Båtforstorpet är bommad vid Hyttön, 4 km från reservatet. Det går inte att parkera vid bommen.

Service: Informationsskyltar, Övernattningsstuga

Förvaltare: Båtfors naturreservat fövaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Du kan ta länsbussen till Båtfors, hållplats Fiskgjusevägen. Leta dig västerut på badvägen ca 400 m så kommer du fram till badplatsen och dess parkering. Bussnummer och tidtabeller hittar du på www.ul.se.

Hitta hit:

Naturreservatet Båtfors ligger alldeles väster om Mehedeby.