Vandring

Vårdsätra strandpromenad

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 3.0 km

Åtgärder

Beskrivning

Från Skarholmen, längs hela Vårdsätraviken och vidare längs Hågaån till Lurbo bro finns en strandpromenad. Hela strandpromenaden är tillgänglig för alla. Det betyder att underlag och lutningar fungerar bra för besökare med rullstol och barnvagn. Strandpromenaden leder dig längs en grusad stig som är lätt att gå på och träbryggor med viloplatser. Från promenaden kan du se in i det stängda naturreservatet Vårdsätra Naturpark och ut över Ekolns vatten. Du passerar också Ekolsnäs och badplatsen nedanför Vårdsätra gård. Promenaden går vidare genom tidigare ogenomtränglig skog och längs Hågaån vidare över en bro. Här kommer du upp högt ovanför marken på långa träspänger som slingrar sig upp mot vägen i närheten av Lurbo bro. Hela strandpromenaden är cirka tre kilometer lång. Om du åker buss finns det hållplatser i vardera änden av promenaden. Hållplatserna heter Lyssnavägen och Lurbo bro

Om du vill ta en längre promenad så ansluter Ekolns strandpromenad från Skarholmsvägen österut mot Flottsund eller norrut genom Vårdsätra skog på Gula stigen mot Uppsala. De är inte tillgänglighetsanpassade.

Utökad information, i+, om tillgänglighet och anordningar längs Vårdsätra strandpromenad.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring
 • Löpning Löpning

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Testad med en rullstol

 • Strandpromenad med utsikt över Ekoln
  Strandpromenad med utsikt över Ekoln
 • Start på strandpromenaden från Lurbo
  Start på strandpromenaden från Lurbo
 • I början av spången vid Lurbo
  I början av spången vid Lurbo
 • Träspång genom skogen
  Träspång genom skogen
 • I skogen, underlag hårt packat grus
  I skogen, underlag hårt packat grus
 • Skyddskant längs stigen
  Skyddskant längs stigen

Testpatrullen har varit ute och rullat på Vårdsätra Strandpromenad. Det är en härlig naturupplevelse och lätt att ta sig fram för dig med funktionshinder. Se foton och även beskrivningen ovan.

På de ställen där det behövs finns det en skyddskant längs promenaden. Detta för att förhindra att man ska kunna köra av stigen med rullstol, men också för att personer med nedsatt syn ska kunna följa kanten. Skyddskanten är alltid vänd mot vattnet, vilket innebär att den finns på olika, växlande sidor längs strandpromenadens olika delar.

Om man vill starta vid Lurbo och ska boka färdtjänst, kan man uppge adress Lurbovägen 7. Då kommer man till en startpunkt ovanför entrén till strandpromenaden och får nedförsbacke den första biten. Om du istället startar vid parkeringen vid Lurbo bro, är det en lång och ganska brant uppförsbacke längs Lurbovägen innan du kommer till entrén. För dig med manuell rullstol kan det vara bra att få hjälp i den backen. Alla träspänger är gjorda med lutning 1:12 med 6 meter mellan vilplanen.

Fakta

Förvaltare: Uppsala kommun

Parkering

Parkering finns vid Skarholmen, vid Ekolnsnäs och vid Lurbo bro

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen