Naturreservat

Tjäderleksmossen

Naturreservat

5 av 5 stjärnor 5,0 (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

2020-> framåt Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Beskrivning

Längs smal och skumpig grusväg rullar du sakta in i Tjäderleksmossens naturreservat. Här går flera stigslingor genom skog som bitvis är gammal och bitvis yngre. Stora mossklädda stenblock och fallna träd ligger runt omkring dig.

Själva Tjäderleksmossen är egentligen ganska liten. Den ligger nära den norra parkeringen, följ stigen och skyltarna mot tjärdalen en bit. När du närmar dig möts du av doften av skvattram. I mars, när björken har musöron, börjar ett skådespel i gammelskogen. På tallmossen en mycket tidig vårmorgon kan du ha turen att få uppleva tjädrarnas märkliga och lite komiska parningsdans som sjuder av spelglädje. Andra fåglar som du kan få syn på i reservatet är bland annat trana, storlom och tretåig hackspett.

Reservatet berättar också en kulturhistoria. Här och var syns äldre spår från kornas bete i skogen. Gamla kolbottnar vittnar om det träkol man försörjde masugnarna på Länna bruk med.

Terrängen är på många ställen blockrik och knölig. Det tar sin tid att ta sig runt i reservatet, särskilt i östra delen när du vandrar den 1,5 km, långa stigslingan förbi Kansasdalen. Från norra parkeringen går stig upp mot en rast och övernattningsstuga vid Skärsjön. När du närmar dig sjön vandrar du genom lövrik skog och över hällmarker.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Stigslingor, raststuga, torrtoalett, parkering, informationsskyltar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 2009

Areal: 409 ha

Kommun: Uppsala

Markägare: Staten och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tjäderleksmossen är ett lite hemligt reservat som ligger ca 20 km öster om Uppsala, alldeles före Almunge.

Du kör väg 282 från Uppsala mot Almunge. Det finns inga skyltar mot reservatet från väg 282. För att komma till norra parkeringen svänger du vänster på en liten väg där det står skyltat mot Kvarnmyra. Följ vägen några kilometer, efter ett tag kommer en skylt som visar mot Tjäderleksmossen.

För att komma till södra parkeringen fortsätter du ytterligare en bit mot Almunge och svänger vänster på en liten väg som går under en stor kraftledning, precis där en skylt visar att du kör in i Almunge.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skadad jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla mossor, svampar, eller lavar med undantag för plockning av matsvamp,
 4. fånga, döda eller bortföra ryggradsdjur, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningsställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon annat än på väg och på iordningsställd parkeringsplats,
 9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen