Naturreservat

Örskär

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Norr om Gräsö ligger ön Örskär. Utanför östra och norra sidan öppnar sig det vidsträckta havet vars vågor spolat rent strandens berghällar. Längre in på ön växer skog med många små gölar och kärr. Till Örskär kan du komma för att bada från klipporna, vandra bland vackra orkidéer, fiska, skåda fåglar eller bara njuta av havet, vinden och vågorna.

Ännu på slutet av 1800-talet bodde ganska många personer på Örskär. De lämnade efter sig ett jordbrukslandskap som fortfarande sköts genom bete och slåtter. Idag är dock största delen av ön naturreservat och här får naturen utvecklas fritt. Marken innehåller mycket kalk vilket gör att många orkidéer lever och frodas här. Man har faktiskt hittat 18 av Upplands ca 26 orkidéarter på Örskär. Ön är även en viktig rastplats för fåglar under flyttsäsongen. Det finns också ett annat litet djur som är ganska speciellt. Det är gölgrodan, som du kan höra under lekperioden i slutet av maj/början på juni. Grodan finns på några platser i norra Uppland, men ingen annanstans i Sverige.

Skärgårdsstiftelsen ansvarar för naturreservatet. Upplandsstiftelsen för naturstigen.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: ursprungligt beslut 1969, gällande beslut 1976

Areal: 484,6 ha

Kommun: Östhammar

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, privata

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Örskär ligger alldeles norr om Gräsö. För att komma hit behöver du en båt. Har du ingen egen kan du boka transport över Örskärssundet från norra änden på Gräsö.

Med bil: Från Öregrund tar du färjan över till Gräsö. När du kommer iland på Gräsö följer du vägen åt vänster och fortsätter så långt norrut du kan komma, drygt 2 mil. Vandrarhemmet har båtturer till Örskär se information på www.orskarsfyr.se.

Med egen båt: Naturhamn finns på Örskärs sydsida.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats
  2. Medföra hund som inte är kopplad
  3. Göra upp eld
  4. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller gräva upp örter, gräs, mossor, lavar
  5. Utan markägares tillstånd tälta mer än två dygn
  6. Utan markägares tillstånd förtöja eller förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn
  7. Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  8. På ett störande sätt använda musikanordning, musikinstrument eller dylikt

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner