Naturreservat

Nåntuna lund

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I det lilla reservatet Nåntuna lund på Fyrisåns östra sida växer hassel och ek. Tidigt på våren täcks marken av blåsippor, som senare avlöses av andra blommande örter.

Här hittas också några av länets största och äldsta ekar, och även hasseln har hög ålder. Sex ekar är verkliga jätteekar, varav en har en omkrets på mer än 7 meter. Den är ihålig och fick skador i kronan av ett åsknedslag för närmare 90 år sedan, men fortsätter ändå att växa.

I det nordöstra hörnet av reservatet finns ett närmare tvåtusen år gammalt gravfält. Några av gravarna är markerade med stående bautastenar, andra är trekantiga, runda eller fyrkantiga till formen. Nåntuna lund ingick i Linnés återkommande exkursioner till Danmarks socken på 1760-talet. I skrift är tyvärr Linné kortfattad om Nåntuna lund, han säger bara att den är vacker och liknar några andra lundar i Uppsalatrakten. På hans tid var lunden troligtvis öppnare än idag.

Följ i Linnés fotspår och gör ett strövtåg i lunden. Visa varsamhet särskilt mot den ihåliga eken och undvik att trampa på dess rötter. Så många människor vill beundra ekens gigantiska mått att den kan ta skada av våra fötter.

Förvaltare: SLU

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1954

Areal: 1,3 ha

Kommun: Uppsala

Markägare: Sveriges lantbruksuniversitet

Förvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet

Skyddstyp: Naturreservat

Kommunikationer

Du kan ta stadsbussen till hållplats Vävstolsvägen. Därifrån är det ca 600 m reservatet. Följ Hemslöjdsvägen söderut och efter 200 m svänger du av åt höger. Tidtabell hittar du på www.ul.se.

Föreskrifter

Inom reservatet är djurlivet fredat.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen