Naturreservat

Mässmyrfallet

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Stigarna i Mässmyrfallet är avstängda tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigarna i Mässmyrfallet tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Beskrivning

Längtar du efter en dag i skogen kan Mässmyrfallet sydost om Gimo vara ett bra val. Här möts du av en varierad skog av gran och mycket björk och asp. Marken är blockrik, men det finns två markerade stigslingor som ändå gör det lätt att ta sig fram bland stock och sten.

Här och var avbryts granskogen av små örtrika svackor, glupar och sumpskogar. En glup är en sänka där vattennivån stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, för att sedan hastigt sjunker undan på grund av underjordisk avrinning. Den fuktiga miljön är perfekt för krävande lövträd, lundväxter och speciella lavar.

Idag känns det här som en bortglömd skog, men så har det inte alltid varit. På järnåldern både bodde och odlade människor här. I reservatets västra del finns en hel del gravar och också ett tjugotal röjningsrösen som visar att den steniga marken med möda röjts fri för att kunna brukas.

Det finns få riktigt gamla träd, vilket visar att skogen har nyttjats hårt. Fram till slutet av 1800-talet slukade de uppländska bruken enorma mängder träkol och överallt i skogarna pyrde kolmilorna. I den här skogen finns en stor kolbotten som är 25 meter i diameter och 1,5 meter hög. Invid den kan man se resterna efter den enkla kolarkojan.

I reservatet finns två stigslingor. Den västra är 1 km lång och den östra knappt 2 km.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkeringsplatser, stigslinga.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 2002

Areal: 113 ha

Kommun: Östhammar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Mässmyrfallet ligger norr om sjön Vällen i östra Uppland.

Med bil: Från Gimo kör du väg 292 mot Hargshamn, men svänger av mot Knutby efter några hundra meter. Efter 7 km kommer du till en skylt som visar att du ska svänga vänster mot Naturreservat, 5 km. Efter 2,5 km tar du av åt vänster i ett vägskäl. Skylten ”Ej obehöriga motorfordon” gäller inte besökare till Mässmyrfallet eller Måsjön. Följ vidare vägskyltning fram till besöksmålet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga, döda eller bortföra djur, bortföra ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  5. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig enskild väg

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner