Naturreservat

Idön

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gör en utflykt i tiden till en gammaldags skärgårdsmiljö. På Gräsöns sydligaste spets hittar du en blandning av gammal skog, öppna ängar och hagar.

På Idön får du en inblick i hur gånga tiders skärgårdsbönder formade ett landskap som idag har blivit sällsynt. På den tiden gällde det att ta till vara på naturens resurser. Lövträden hamlades, man klippte av kvistarna, för att ge vinterfoder till djuren. Ängarna slogs för hö. På inägorna odlade man grödor och i skogen gick djuren på bete.

Större delen av Idön består av skog med träd i varierande ålder. Tack vare den kalkhaltiga jorden trivs här många olika örter. På våren täcks marken av blåsippor och på sommaren kan du glädjas åt vackra orkidéer. Visst sätts fantasin i rörelse när man hittar växter med namn som dvärghäxört, sårläka och trolldruva? I en del av skogen ligger fallna träd om vartannat och ger området en urskogskänsla. I andra delar betar djur för att hålla den öppen och ljus.

I reservatet finns även små ängsmarker och beteshagar, klippor och grunda havsvikar. En stigslinga leder dig genom området.

Idön når du med bil, båt eller kanske skridskor. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkeringsplatser, rastplats vid Äspskär, torrtoalett, stigslinga.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 2005

Areal: 175 ha

Kommun: Östhammar

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Idöns naturreservat ligger på Gräsös sydspets. För att komma hit med bil tar du färjan från Öregrund till Gräsö. På Gräsö svänger du höger förbi Gräsö gårds vandrarhem och fortsätter vägen så långt du kan komma.

Med buss: Länsbuss går till hållplats Äspskärs brygga som ligger i reservatet. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
  3. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. elda utom på anordnad plats,
  5. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplad,
  6. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och allmänna vägar samt vinterväg på is till närliggande öar,
  7. rida, med undantag för ridning på anvisad ridstig.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen