Naturreservat

Havsvik

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Havsvik ligger längst ut på Raggarön i Roslagen. Här kan du uppleva ett levande och öppet jordbrukslandskap med en ovanligt rik flora och fauna. Sitt namn till trots bjuder ön på en lugn och rofylld miljö.

Raggarön präglas av alla fiskarbönder som under generationers lopp har skapat ett småbrutet, leende skärgårdsparadis. Här finns betade hagar, ängar, gårdsmiljöer och skogar om vartannat och havet är aldrig långt borta. I reservatet kan du vandra genom öppna betesmarker och en omväxlande och örtrik granskog. Här har kreatur gått på bete under lång tid vilket syns på skogen som är gles och rik på små gläntor. Nu betar här roslagsfår och hästar.

I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidéen guckusko, med sina stora och säregna röd-gula blommor. Namnet är förövrigt präglat av roslagsdialekt och betyder "gökens sko". I skogen förekommer även sällsynta svampar och insekter, som behöver solbelysta tallar för sin överlevnad, bl a dvärgtallvecklare och den åttafläckiga praktbaggen. Tyvärr är det dock inte så lätt att få syn på skalbaggarna, eftersom de lever större delen av sitt liv under barken.

Kom gärna ut en varm sommardag för att njuta av naturen, vågornas brus och ett dopp i viken. Har du båt kan du lägga till vid naturhamnen i viken på västra sidan av reservatet.

Tänk på att lämna denna skärgårdsö lika vacker som du fann den och låt guckuskon stå orörd i skogen! Havsvik är ett naturreservat där särskilda regler gäller. Klicka på länken nedan för att komma till föreskrifterna.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 2007

Areal: 33 ha

Kommun: Östhammar

Markägare: Privat och samfälligheter

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat

Kommunikationer

Du kan inte komma hit med kollektivtrafiken.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
  4. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  5. göra upp eld,
  6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  8. anordna tävlingar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen