Naturreservat

Hållnäskusten

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Kusten i Norduppland är ofta stenig, men på Hållnäshalvön finns flera bra platser där du kan komma ut till släta klippor med utsikt över öppet hav.

I Hållnäskustens naturreservat finns två fina platser att besöka, Örnstenen och Rödhäll. En lång grusväg leder dig till parkeringen vid Örnstenen. Därifrån kan du följa den 1 km långa stigen genom riktig gammelskog där orkidéer och andra ovanliga växter kantar din väg. Från bergknallen Örnstenen får du vacker utsikt ut över havet som ligger öppet så långt ögat når. Stigen leder sedan förbi släta badklippor, strandängar och havtornssnår.

Landskapet här är platt. Det i kombination med att landhöjningen är stor, 6-7 mm/år, gör att nya markområden stiger upp ur havet förhållandevis snabbt. Kusten här är en typisk landhöjningskust med grunda vikar i olika stadier av avsnörning från havet. I de grunda och varma sjöar som bildas när vikarna snörs av trivs gölgrodan. Kommer du hit i månadsskiftet maj/juni kan du ha turen att få höra den. Gölgrodan är unik, i hela Sverige finns den bara här vid Upplandskusten.

Rödhäll ligger som ett hörn på Nordupplandskusten med vackra klippor och vid utsikt. Du kommer hit efter 500 m promenad längs en skogsbilväg från parkeringen i norra delen av reservatet. Längs vägen finns gott om såväl smultron som insekter. Framme vid Rödhäll finns en öppen rast- och övernattningsstuga.

Terrängen i området är bitvis blockrik (och myggrik). Vår och höst kan området rekommenderas för dig som vill skåda fågel.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, rastplats med eldstad i norra delen, öppen rast-/övernattningsstuga med torrtoalett, informationsskyltar.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 2016

Areal: 1449 ha

Kommun: Tierp

Markägare: Staten, bolag, privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hållnäskustens naturreservat ligger på Hållnäshalvöns nordöstra sida, knappt 40 km nordost om Tierp.

För att komma till Örnstenen kör du vägen mot Fågelsundet. I Hållen svänger du av åt höger och fortsätter flera kilometer på en grusväg fram till Örnstenen. Följs skyltningen mot naturreservat.

För att ta dig till Rödhäll passerad du Hållen och svänger istället höger mot Romsmaren. Följ grusvägen några km fram till parkeringen.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan eller bottnar,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. gräva upp blommor eller gräs, samt samla mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av blommor, matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 5. medvetet störa djurlivet som att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur eller bortföra ägg, rom eller bo,
 6. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lös gående husdjur,
 8. starta och landa med luftfartyg, framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 9. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 11. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 12. bo mer än två dygn i följd i Sälstugan,
 13. förankra båt mer än två dygn på samma plats,
 14. cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
 15. på ett störande sätt använda musikanläggning eller liknande,
 16. på ett störande sätt framföra vattenskoter eller motorbåt,
 17. utan Länsstyrelsens tillstånd och markägarens medgivande använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner