Naturreservat

Gropholmarna

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gropholmarna är namnet på två öar i Dalälven, strax söder om utloppet. Med tillförlitlig is vintertid eller med en pålitlig farkost kan du nå själva öarna. Annars räcker det gott att uppleva reservatet genom att vandra Upplandsleden längs älven östra sida. Leden passerar gamla träd och en rofylld älvsträcka. Vill du inte gå så långt finns en parkering i områdets östra kant med några hundra meters promenad till en vackert belägen rastplats med vindskydd bänkar och eldstad.

Ett vandringstips är att vandra Upplandsleden söderifrån från Marma och fram till Gropholmarna. Längs sträckan bjuder Dalälven på betydligt stridare strömmar. Både reservatets rastplats och ett vindskydd längre söderut erbjuder skydd för natten, så övernattning går också bra. Älven flyter stilla förbi nedanför älvbrinken, men på vissa platser är stranden brant.

Gropholmarna är ett naturreservat. Tänk på att särskilda regler gäller i reservatet, läs mer om föreskrifterna genom att klicka på länken nedan.

Service: Parkering, informationsskyltar, rastplatser, vindskydd, eldstad.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 1997

Areal: 16 ha

Kommun: Älvkarleby

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Kommunikationer

Länsbussen trafikerar väg 291. Kliv av vid hållplats Tensmyra Norra. Härifrån är det 1,2 km promenad fram till reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet Gropholmarna ligger vid Dalälven mellan Marma och Älvkarleby.

Med bil: Från väg 291 svänger du av där en skylt visar mot P Naturreservat, mellan Tallmon och Tensmyra.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, rista, spränga eller på annat sätt skada markytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller att döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur eller att bortföra ägg, rom eller bo,
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. elda annat än på anvisad plats,
 8. rida,
 9. på ett störande sätt använda radioapparat, musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande,
 10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
 11. anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår eller liknande,
 12. framföra motordrivet fordon eller landa med luftfarkost.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen