Kulturmiljö

Gravfält, Hågadalen-Nåsten

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gravfältet vid Kvarnbo Lilläng på sluttningen ner mot Hågaån består av ca 50 runda stensättningar, ca 30 bautastenar (dvs. resta stenar) varav de flesta är gravmarkeringar samt en runsten. Runstenen restes på 100-talet men gravarna kommer troligen från slutet av förromersk järnålder, de sista århundradena före modern tidräkning.

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

[email protected]

Organisationens logotyp

Upplandsstiftelsen

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner