Naturreservat

Djurgården

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid Långsjöns nordöstra strand ligger ett område med kullar och lövskog där kor och hästar går på bete. Djur har betat här i hundratals år, troligtvis har marken aldrig varit plöjd.

På kullarna växer grova lindar, ekar och björkar. Mellan de gamla träden breder stora hasselbuskar ut sig. På sina håll finns soliga och torra gläntor där växter som brudbröd, solvända och kummin trivs. Bland träden och buskarna häckar skogsduva, gräshoppsångare och rosenfink. Svartkantade vassa stenar minner om andra världskriget då några av kullarna användes som försvarsvärn.

Långsjön är en sänkt sjö, och det syns fortfarande en gammal strandlinje ett stycke ovanför dagens vattenbryn. Längs stränderna är det bitvist blött och vassen växer i ett brett bälte. Vår och höst rastar olika vadare som grönbena, enkelbeckasin och gluttsnäppa på strandängarna.

På den öppna hagmarken växer det upp sly av klibbal och stora stånd av nässlor. Djurens är mycket viktiga för att hålla tillbaka detta och låta landskapet förbli trädfritt.

Du kommer in i hagarna via en stätta. Det är inte svårt att ta sig fram i området men här finns inga markerade stigar. Däremot kan du kan följa flera tydliga kostigar som leder dig genom hasselskogen och ner till vattnet. Tänk på att inte störa de betande djuren.

Service: Parkering

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1967

Areal: 21 ha

Kommun: Uppsala

Markägare: Sätuna AB

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat

Parkering

Parkeringen ligger längs med landsvägen. Därifrån är det 0,5 km promenad längs traktorväg fram till ingången till reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  1. framföra motordrivet fordon,
  2. tälta eller elda annat än i enstaka fall med markägarens tillstånd,
  3. skräpa ner.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen