Naturreservat

Bolstan-Vad

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Tierps kommun mellan byarna Bolstan och Vad ligger naturreservatet Bolstan-Vad som är ett drömrike för svampälskare. Här kan du plocka korgen full med härliga matsvampar och studera många andra som inte är lika matvänliga. I reservatet finns ca 80 svampar som är ovanliga och listade som skyddsvärda arter.

Naturen i området består av barrskog, här och var uppblandad med enstaka lövträd. Marken är rik på kalk vilket gynnar många örter och svampar. Bland svamparna finns sällsynta taggsvampar som bitter-, koppar-, blåfotad-, sprick- och skrovlig taggsvamp. Och här växer också den sällsynta violgubben. Håll utkik efter violgubbens häxringar, ett speciellt växtsätt där svamparna växer i en sammanhängande cirkel.

Gamla gärdsgårdar påminner oss om att det förr bodde människor här som hade sina djur på bete i skogen. Delar av Bolstan-Vad har nu åter igen hägnats in och skogen betas av nötkreatur. Djurens trampande i markerna skapar bra förutsättningar för svamparna.

I reservatet finns också andra spår av människor i form av gamla tjärgropar. Tjärgropen är den äldsta kända metoden för att utvinna tjära. Metoden var i bruk från järnåldern och fram till 1800-talet.

Service: Parkering

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2013

Areal: 89 ha

Kommun: Tierp

Markägare: Staten, privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Förordningar

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för
 • plockning av matsvamp

 • insamling av enstaka fruktkroppar av marksvampar eller mindre kollekter av mossor och lavar i artbestämningssyfte under förutsättning att Länsstyrelsen informeras om fynden.

 1. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 2. medvetet störa djurlivet,
 3. elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på väg och parkeringsplats,
 6. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 7. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, rid- eller lägerverksamhet eller motsvarande.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner