Naturreservat

Björns skärgård

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Björns skärgård ligger norr om Hållnäshalvön, i södra Bottenhavet. Skärgården består av sex större öar samt en stor mängd mindre skär, holmar och grundområden. I södra delen är det ganska svårframkomligt med mängder av klippryggar och sten i vattenlinjen. En farled går rakt igenom.

Skärgården är obebyggd, förutom på den yttersta ön Björn där man hittar en gammal, typisk fyrvaktarmiljö bestående av en fyr, fyrvaktar- och fyrmästarbostad samt uthus och en liten hamn med brygga. Björn är en flack ö som ligger kraftigt exponerad mot Bottenhavet. Längs norra sidan består stränderna av hällar och klippor. På södra sidan är stränderna steniga. Hela ön är tillgänglig för allmänheten, undantaget fyrmästarbostaden och tomten runt denna, som är privatägd.

På ön Källen söder om Björn finns på nordöstra sidan fina släta klipphällar där många lägger till med båt för att sola och bada.

På fastlandet ligger Fågelsundets fiskeby. Här finns också smultronstället Fågelsundets naturstig, en 2 km lång stigslinga som går genom skog, förbi våtmarken Kallviken där man under försommaren kan höra gölgrodor och tillbaka längs stranden med klippor och havsutsikt.

Björns skärgård har ett mycket rikt fågelliv med ca 3500 häckande kustfågelpar. Ön Björn är en känd lokal för fågelskådare. Öarna runt Klubbaren, Stenarna och Västerskian är avsatta som fågelskyddsområde med tillträdesförbud 15/4–31/7. Handredskapsfisket i Björns skärgård är fritt och här fiskas framför allt abborre och strömming.

Service: Naturstig vid Fågelsundet. På björn finns eldstad, möjlighet att tälta vid hamnen, torrtoalett. Fyrvaktarbostaden går att hyra, klicka på länken nedan för att läsa mer.

Förvaltare. Upplandsstiftelsen. Fågelsundets naturstig förvaltas av Tierps kommun.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Parkering

Parkering finns vid Fågelsundets naturstig vid infarten till Fågelsundet.

Hitta hit

Björns skärgård ligger norr om Hållnäshalvön. Det finns möjlighet att boka båttransport ut till Björn med Kjell Holmkvist, tel: 070-574 53 98 eller Gert Evaldsson, tel: 070-552 27 03. Båda bor i Fågelsundet.

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen